Comment on page

Top Shareholders

ส่องพอร์ตนักลงทุนระดับโลก
หมื่นครั้งที่วิเคราะห์ หรือจะสู้ข้อมูลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริง ใหม่ล่าสุด ให้คุณได้ติดตามนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลก และศึกษาข้อมูลของเขา ให้คุณเห็นได้มากกว่า, รู้ได้มากกว่า, วิเคราะห์ได้ลึกกว่า และ ตัดสินใจได้ดีกว่า! กับ Top Shareholders
สามารถดูข้อมูลได้มากมาย อาทิ เช่น มูลค่าของ Portfolio, ข้อมูลหุ้นที่ได้ลงทุน, ระยะเวลาการถือหุ้นโดยเฉลี่ย, สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
โดยข้อมูลภายใน StockRadars PLUS จะอัพเดทตามรายงานที่ได้รับ