วิธีดูประวัติรายการธุรกรรม

1.เข้าไปที่เมนู Portfolio

2.กดปุ่มรูป คน ที่มุมขวาบนของหน้าจอ จะเข้าสู่ เมนู Settings

3.เลือกรายการธุรกรรม Activity

4.รายการธุรกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • รายการการซื้อ-ขายหุ้น

  • รายการฝาก-ถอน

  • รายการอื่นๆ เช่น ปันผล,ภาษี เป็นต้น

Last updated