Comment on page

Fractional Share คืออะไร?

Fractional Share คือการซื้อ-ขายเศษส่วนของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเศษหุ้นสามารถสะสมให้เต็มจำนวนหุ้นได้
ตัวอย่าง หุ้น ABC มีมูลค่าหุ้นละ $800 นักลงทุนสามารถใช้เงิน 1 USD เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ ABC
จำนวน 0.00125 หุ้น
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ABC ได้ และยังมีสิทธิ์ได้รับปันผล รวมถึงสิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย Fractional Share จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุน ทำให้สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการและแบ่งสัดส่วนเงินได้เหมาะสมกับแต่ละคน
แบบไหนถึงเรียก Fractional Share?
Fractional Share คือการซื้อ-ขายจำนวนหุ้นที่ต่ำกว่า 1 หุ้น ถ้าซื้อ-ขายมากกว่า 1 หุ้นขึ้นไป เช่น 1.05 หุ้น จะไม่นับเป็น Fractional Share