ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมประเภทอัตรา

ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย

หุ้น และ ETFs

0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย (ไม่มีขั้นต่ำ)

ADR

0.01 - 0.03 USD / หุ้น โดยจะเก็บทุกๆ 1 เดือน เมื่อถือหุ้นครบระยะเวลา

ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน

ฝากเงิน ผ่าน QR code

ฟรี

ถอนเงิน

ฟรี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

SEC*

มูลค่าการเทรด * (22.9 USD / 1,000,000)

FINRA TAF*

0.000145 USD / หุ้น สูงสุด 7.27 USD

ภาษี

เงินปันผล

0 - 30%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7% จากค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย

กำไรจากการขาย

ฟรี**

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะถูกเก็บเฉพาะขาขายเท่านั้น **ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การคำนวณภาษีสำหรับการลงทุนในหุ้น, ETFs, Fractional Shares

ค่าธรรมเนียมเมื่อคำนวณออกมาจะถูกปัดเศษให้เข้าใกล้ 0.01 USD เสมอ

การคำนวณภาษีสำหรับการลงทุนในหุ้น, ETFs, Fractional Shares

Last updated