กำหนดเงินขั้นต่ำในการซื้อ-ขายหรือไม่?

ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องวงเงินขั้นต่ำ ท่านสามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ท่านมีอยู่

โดยต้องซื้อ-ขายหลักทรัพย์ มูลค่าอย่างน้อย 1 USD และต้องมีเงินเพียงพอสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วย

Last updated