ยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายอย่างไร?

1.กดเข้าหน้า Portfolio

2.บริเวณ Order Status

3.เมื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายแล้ว รายการคำสั่งของท่านจะมาแสดงที่ Order status

4.สามารถกดปุ่ม กากบาท เพื่อยกเลิกคำสั่งนั้นๆ

Last updated