กรอบแสดงสถานะการลงทุน

กรอบการลงทุนหุ้นของฉัน จะแสดงเมื่อคุณได้เป็นเจ้าของหุ้นนั้นแล้ว

โดยจะบอก

  • จำนวนหุ้นที่คุณมี จำนวนหุ้นแสดงผลได้สูงสุดด้วยทศนิยม 9 ตำแหน่ง

  • ราคาต้นทุนเฉลี่ยที่คุณซื้อมา

  • มูลค่าต้นทุน

  • มูลค่าหุ้นปัจจุบัน (มูลค่าปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนนอกช่วงเวลาทำการ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาสามารถเทรดนอกเวลาทำการได้)

  • กำไร / ขาดทุน

Last updated