ประกาศระงับการซื้อหลักทรัพย์ประเภท Publicly Traded Partnerships

Publicly Traded Partnerships (“PTPs”)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service หรือ IRS) ได้เริ่มบังคับใช้บทบัญญัติใหม่ภายใต้ Section 1446(f) ทำให้ ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ IRS ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม 10% กับนักลงทุนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนหรือถือครองหลักทรัพย์ประเภท Publicly Traded Partnerships (PTP)

หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมทางเราจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

รายชื่อหลักทรัพย์ประเภท PTPs

AB

CORN

FTAI

NEN

SVXY

ABENU

CPER

FTAIM

NEP

TAGS

AC

CPLP

FTAIN

NGL

TESLU

ACP

CQP

FTAIO

NGL PRB

UAN

AGQ

CRDE

FTAIP

NGL PRC

UCASU

AHOTF

CWPS

FUN

NNUTU

UCO

AIA

CWSRF

GBLI

NRP

UDN

ALT

DBA

GDVTZ

NS

UGA

AM

DBB

GEL

NS PRA

UGL

AMLP

DBC

GFGY

NS PRB

ULE

AMZA

DBE

GGELU

NS PRC

UMI

APO

DBO

GGENU

NSLPQ

UNG

ARLP

DBP

GHI

NSP

UNL

BBU

DBS

GLL

NUSPQ

USAC

BDRY

DBV

GLOP

OAK PRA

USCI

BEP

DCP

GLP

OAK PRB

USDP

BEP PRA

DCP PRB

GLP PRA

OGCP

USL

BGH

DCP PRC

GLP PRB

OZ

USO

BIP

DEFI

GPP

PAA

UUP

BIP PRA

DGL

GRP U

PBFX

UVIX

BIP PRB

DIVVZ

GSG

PVVLF

UVXY

BKEP

DKL

GWYGU

RGP

VIXM

BNO

DLNG

GYRO

RSTRF

VIXY

BOIL

DMLP

HEP

SCO

VPRB

BPMP

ECTM

HESM

SDTTU

VTDRF

BPYPM

EFSH

IDIV

SGH

WEAT

BPYPN

ENFR

IEP

SHLX

WEIX

BPYPO

ENGY

KBSUF

SIRE

WES

BPYPP

EPD

KKR

SMLP

WLKP

BRENF

ESBA

KOLD

SNMP

XXFPL

BSM

ET

LAZ

SOYB

YCL

CANE

ET PRC

LNKE

SPH

YCS

CAPL

ET PRD

MLPA

SPKX

ZSL

CCAP

ET PRE

MLPX

SPKY

CCLP

EUO

MMLP

SPLP

CEQP

FGPR

MMP

SPLP PRA

CEQP PR

FGPRB

MPLX

SRLP

CHKR

FISK

MPLXP

SUN

CLMT

FRT

MYRA

SVIX

Last updated